Witamy

Witamy na stronie Banku Tkanek Oka w Warszawie.

Strona ta powstała, aby przybliżyć Państwu zasady funkcjonowania banku, strukturę oraz cele jakie nam przyświecają.

Witryna ma głównie charakter informacyjny, ale jesteśmy otwarci na wszelkie spostrzeżenia i uwagi, które prosimy kierować na nasz adres e-mail.

Dyrekcja BTO


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że

w dniu 16 maja 2023r.

odszedł wieloletni i zasłużony dla publicznej służby krwi
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

dr n. med. Stanisław Dyląg


Informacja


Powstanie Banku

26 lipca 1995 roku - decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - powołany został Bank Tkanek Oka w Warszawie jako państwowa jednostka budżetowa.

Dyrektor Banku 1995-2013: profesor Jerzy Szaflik
Dyrektor Medyczny 1995-2013: docent Iwona Grabska–Liberek
Od 2013 do chwili obecnej – Dyrektorem jest profesor Iwona Grabska-Liberek.

Nasz Zespół

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Kierownik: Dorota Polak
Koordynatorzy: Anna Matejak
Monika Kryngiert
Asystentka medyczna: Agnieszka Mamczur
Główna księgowa: Sylwia Dąbrowska
Kadry: Anna Włodarska

Nasze certifykaty

Bank Tkanek Oka w Warszawie działa w strukturach następujących organizacji międzynarodowych:

 • IFETB International Federation of Eye and Tissue Banks
 • TBI Tissue Banks International
 • EATB European Association of Tissue Banks

IFETB | This is to certify that Warsaw Eye Bank is an accredited member of the International Federation of Eye and Tissue Banks

Wszyscy pracownicy banku posiadają wyższe wykształcenie. Zostali również przeszkoleni w zakresie pobierania, przechowywania i dystrybucji tkanek oka. Po zdaniu egzaminów uzyskali stosowne certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Dorota Maria Polak is hereby certified as an Eye Bank Training Instructor
Iwona Liberek, M.D. is hereby certified as an Eye Bank Medical Supervisor
Dorota Maria Polak is hereby certified as an Eye Bank Manager

Bank zapewnia wysokiej klasy jakość świadczonych usług dotyczących gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanek ocznych.

Mottem przewodnim naszego działania jest sentencja:
”przywracasz wzrok”

Działalność naukowa

Pracownicy Banku doskonalą wciąż swoje umiejętności biorąc czynny udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą (wykłady, prezentacje, plakaty).

Nasz udział:

 1. Polska (Wisła) marzec 2020 Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki/sesja Banków Tkanek Oka
 2. Niemcy (Hannover) styczeń 2020 XXXII Konferencja EEBA
 3. Polska (Wisła) marzec 2019 Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki/sesja Banków Tkanek Oka
 4. Holandia (Rotterdam) styczeń 2019 XXXI Konferencja EEBA
 5. Francja (Lille) październik 2018 Kongres EATB
 6. Polska (Wisła) marzec 2018 Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki/sesja Banków Tkanek Oka
 7. Portugalia (Coimbra) styczeń 2018 XXX Konferencja EEBA
 8. Polska (Wisła) marzec 2017 Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki/sesja Banków Tkanek Oka
 9. Czechy (Praga) styczeń 2017 XXIX Konferencja EEBA
 10. Dania (Aarhus) 21-23.01.2016 XXVIII Konferencja EEBA
 11. Polska (Warszawa) 11.12.2015 XX-lecie BTO - sesja naukowa
 12. Polska (Błonie) 16-17.11.2015 Szkolenie - kwalifikacja dawców i pobieranie tkanek od osób zmarłych
 13. Chorwacja (Split) 30.09. - 02.10.2015 Kongres EATB
 14. Włochy (Wenecja) 15-17.01.2015 XXVII Konferencja EEBA
 15. Polska (Wisła) 7-8.03.2014 Sympozjum Sekcji Rogówkowej/Sesja Bankowa
 1. Szwajcaria (Lozanna) 23-26.01.2014 XXVI Konferencja EEBA
 2. Polska (Szczyrk) 13.12.2013 wymogi dotyczace przeszczepiania tkanek oka
 3. Polska (Szczyrk) 28-29.10.2013 Szkolenie Procedury przygotowania, konserwacji i dystrybucji ludzkich przeszczepów tkankowych
 4. Polska (Warszawa) 7-8.06.2013 Konferencja 50-lecie bankowania tkanek oraz 1 Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek
 5. Hiszpania (Barcelona) 3-6.06.2013 International Course on Tissue Banking
 6. Polska (Wisła) 8-9.03.2013 Sympozjum Sekcji Rogówkowej/Sesja Bankowa
 7. Chorwacja (Zagreb) 18-20.01.2013 XXV Konferencja EEBA
 8. Polska (Mąchocice k/Kielc) 28-29.09.2012 Szkolenie "kwalifikacja dawców"
 9. Polska (Warszawa) 9-11.09.2012 Warsztaty "rozmowy z rodzinami"
 10. Polska (Wisła) 8-10.03.2012 Sympozjum Sekcji Rogówkowej/sesja Bankowa
 11. Czechy (Praga) 25-26.02.2012 20-lecie Międzynarodowego Banku Tkanek Oka
 12. Holandia (Rotterdam) 19-21.01.2012 XXIV Konferencja EEBA
 13. Hiszpania (Barcelona) 8-11.11.2011 VI World Congress on Tissue Banking
 14. Polska (Chorzów) Conference&Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards
 15. Niemcy (Freiburg) 21-23.01.2011 XXIII Konferencja EEBA
 16. Polska (Ossa) 25-26.09.2010 szkolenie dla osób odpowiedzialnych
 17. Hiszpania (Barcelona-Sitges) 21-24.01.2010 XXII Konferencja EEBA
 18. Polska (Kraków) 4-6.11.2009 XVIII Kongres EATB
 19. Polska (Warszawa) 15-16.10.2009 KCBTiK szkolenie dla kadry kierowniczej poświęcone zasadom pracy w pomieszczeniach czystych
 20. Polska (Kraków) 14-16.05.2009 IX Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 21. Holandia (Amsterdam) 16-18.01.2009 XXI Konferencja EEBA
 22. Malezja (Kuala Lumpur) 2-6.06.2008 – V World Congress on Tissue Banking, 12th International Conference of Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banks (APASTB)
 23. Niemcy (Monachium) 17-20.01.2008 – XX Konferencja EEBA
 24. Polska (Kielce) 10-12.09.2007 – szkolenie dla kierowników, osób odpowiedzialnych i upoważnionyc
 25. Polska (Warszawa) 03-04/2007 szkolenie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Uniwersytetu w Barcelonie dla kierowników i personelu technicznego
 26. Słowacja (Bratysława) 19-21.01.2007 – XIX Konferencja EEBA
 27. Polska (Kielce) 13-14.11.2006 – szkolenie dla kierowników i osób odpowiedzialnych
 28. Polska (Katowice) 28-30.09.2006 – XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - szkolenie dla kierowników oraz osób odpowiedzialnych
 29. Austria (Wiedeń) 21-23.04.2006 – IFETB Managers Meeting
 30. Włochy (Wenecja) 19-22.01.2006 – XVIII Konferencja EEBA
 31. Niemcy (Halle) 18-21.01.2005 - XVII Konferencja EEBA
 32. Hiszpania (Barcelona) 16-17.01.2004 - XVI Konferencja EEBA
 33. Polska (Warszawa) 5-6.10.2003 - Konferencja Jubileuszowa 40 lat Bankowania Tkanek i Sterylizacji Radiacyjnej
 34. Belgia (Bruksela) 17-18.01.2003 - XV Konferencja EEBA
 35. Słowacja (Bratysława) 26-29.10.2002 II Annual Meeting of Tissue Banks Intern.
 36. Słowacja (Bratysława) 23-26.10.2002 - 11th International Conference on Tissue Banking and EATB Annual Meeting
 37. Francja (Paryż) 17-20.01.2002 - XIV Konferencja EEBA
 38. Czechy (Praga) 07-10.06.2001 I Annual Meeting of Tissue Banks International
 39. Polska (Mikołajki) 19-21.04.2001 - V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 40. Szwecja (Orebro) 19-21.01.2001 - XIII Konferencja EEBA
 41. Polska (Jabłonna) 01.-03.12. 2000 - III Regional Meeting, International Conference
 42. Turcja (Istambuł) 13-16.07.2000 - 3rd International Conference on cornea, eye banking and external diseases
 43. Dania (Arhus) 14-16.01.2000 - XII Konferencja EEBA
 44. USA (Orlando-Floryda) 24-27.10.1999 – Naukowa Konferencja AAEB
 45. Polska (Warszawa) 07.-10.10.1999 2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB
 46. Szwecja (Sztokholm) 27.06. - 01.07.1999
 47. Polska (Wrocław) 20-22.05.1999 - IV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 48. Chorwacja (Zagrzeb) 19-21.01.1999 – XI Konferencja EEBA
 49. Niemcy (Aachen) 16-18.01.1998 - X Konferencja EEBA
 50. Węgry (Budapeszt) 19-21.01.1997 - IX Konferencja EEBA
 51. Polska (Zakopane) 22-25.03.1997 - III Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 52. Czechy (Praga) 06-10.06.1996 – II International Eye Bank Conference and Corneal Surface Diseases
 53. Francja (Besancon) 20-22.01.1996 - VIII Konferencja EEBA

Rozwiń pełną listę

Nasza działalność

Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu oraz pobieranie tkanek oka w zakładach opieki zdrowotnej i innych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

Pomieszczenia

Bank posiada pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymogom fachowym i sanitarnym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 7 - rozporządzenie ws. wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek.

W skład Banku wchodzą następujące pomieszczenia:

 • pracownia oceny materiału do przeszczepu
 • pracownia preparatyki tkankowej
 • pomieszczenie do sterylizacji
 • pomieszczenia biurowe

Bank Tkanek Oka

al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Dane kontaktowe

E-mail:
bto@post.pl

Tel/Fax:
(22) 670 13 88
(22) 670 13 89

Elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP:
/BTO/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Krzysztof Jastrzębski k.jastrzebski72@gmail.com